כיור
תמונה של כיור: כיור מונח על ארון, במצב שלם קצת ניקוי ויניב חדש.
למסירה באשקלון (מתוך קטגוריית סניטריה)