אמבטיה לעגלת מוצי
תמונה של אמבטיה לעגלת מוצי: אמבטיה לעגלת תינוק מוצי בצבע ירוק.
למסירה בקשת (מתוך קטגוריית עגלות)