ספרים בגרמנית
תמונה של ספרים בגרמנית: 5 ספרים של שילר ו-10 ספרים של היינה כולם בגרמנית.
למסירה בחולון (מתוך קטגוריית סיפורת)