פתגמים ודברי חוכמה
תמונה של פתגמים ודברי חוכמה: חוברת פתגמים ודברי חוכמה לכיתות ג-ד.
למסירה במודיעין (מתוך קטגוריית ספרים לבי"ס יסודי)