מיכל נפט 500
תמונה של מיכל נפט 500: מיכל נפט בן 20 שנה מחובר ברגליים לבטון....צריך 4 אנשים להעמיס
למסירה בשקד (מתוך קטגוריית שונות)