ספרים בחולון \ פתח תקווה
תמונה של ספרים בחולון \ פתח תקווה: למסירה 3 ספרים : מודל עירום \ יעקב בוצן (סיפורת) עיר הנפט \ הלל מיטלפונקט (מחזה) הנה, מנשבת רוח \ יעקב בסר (שירה) אפשר לקבל את הספרים בחולון או בפתח תקוה.
למסירה בחולון (מתוך קטגוריית סיפורת)