ממיר פולסים לטונים
תמונה של ממיר פולסים לטונים: טלפונים מהדור הקודם חייגו בשיטת פולסים ולא בשיטת טונים כמקובל היום, ולכן הם מתאימים בעיקר רק לשיחות רגילות. מגבלתם היא שאי אפשר להשתמש בהם לשיחה למערכות מענה קולי ממוחשבות שבהן יש לנווט בתפריטי המערכת שמבקשת "לחץ 1 בשביל... או לחץ 2 בשביל... וכד'. כדי להתגבר על מגבלה זו אני מציע מכשיר עזר קטן, במצב חדש לחלוטין, שאותו יש להצמיד לאפרכסת הטלפון והוא יוצר טונים (במקום הפולסים) ואז אפשר להשתמש בטלפון הישן גם במענה למערכות מענה קולי ממוחשבות. מכשיר העזר דורש סוללות, והוא יסופק עם סוללות מתאימות, שהן כעת במצב תקין. המכשיר יימסר באריזתו המקורית עם התעוד שלו. גודלו של המכשיר הוא 9.5x5x2 ס"מ.
למסירה ברעננה (מתוך קטגוריית טלפונים)