חוברת
תמונה של חוברת: חוברת הדרכה לתכנון מתקנים כימיים CHEMICAL ENGINEERING PLANT LAYOUT
למסירה בנהריה (מתוך קטגוריית חוברות הוראות)