ספר פתח אליהו
תמונה של ספר פתח אליהו: ספר פתח אליהו המבואר וסגולותיה לזיכוי רבים.
למסירה בבית שמש (מתוך קטגוריית דתות)