מכסה מתג תאורה
תמונה של מכסה מתג תאורה: 2 מכסי מתג לתאורה, דוד מים וכד'. חדשים לגמרי.
למסירה בשקף (מתוך קטגוריית תאורה)