הספר "כימיה לבגרות"
תמונה של הספר "כימיה לבגרות": ספר הכנה לבגרות בכימיה לתיכוניסטים "כימיה לבגרות" של רונית אופיר ונירה דינרי.
למסירה בחולון (מתוך קטגוריית כימיה)