יומן למספרים
תמונה של יומן למספרים: יומן לכתיבת מספרי טלפון חדש נא לא בשבת תודה.
למסירה ברחובות (מתוך קטגוריית יומנים וארגוניות)