קופסה אחת של נייר רציף
תמונה של קופסה אחת של נייר רציף: ניר רציף למדפסות הישנות (עם נקבים בשוליים). קופסה אחת של 2500 דפים (כך כתוב עליה) בגודל A4, עותק יחיד.
למסירה בחולון (מתוך קטגוריית ציוד משרדי)