ברכת הבית
תמונה של ברכת הבית: נשארה רק הברכה הימנית מהמתכת. האחרות נמסרו.
למסירה ברחובות (מתוך קטגוריית קישוטים ופיצ'יפקס)