ספרים לברית יצחק ולחנוכת הבית
תמונה של ספרים לברית יצחק ולחנוכת הבית: להשאלה בחינם (אני נמצא בקטמון - ירושלים) 13 ספרי ברית יצחק (ללימוד בערב שלפני ברית המילה) הכוללים גם את סדר חנוכת הבית.
למסירה בירושלים (מתוך קטגוריית גמ"חים)