ספרי לימוד של האוניברסיטה הפתוחה
תמונה של ספרי לימוד של האוניברסיטה הפתוחה: מגוון ספרים בנושאי חינוך ופסיכולוגיה (עם דגש על טכנולוגיה בחינוך). מומלץ לסטודנטים! בעיקר מי שאינו באוניברסיטה הפתוחה וצריך מקורות נוספים... קיימים ספרים נוספים שאינם בתמונה.
למסירה בשבי ציון (מתוך קטגוריית שונות - ספרי לימוד)