ספר גיאוגרפיה של ארץ ישראל
תמונה של ספר גיאוגרפיה של ארץ ישראל: ספר גיאוגרפיה של ארץ ישראל / יהודה קרמון.
למסירה ברעננה (מתוך קטגוריית גיאוגרפיה)