מראה
תמונה של מראה: מראה גדולה תינה לתלייה על הקיר. נמסרת כיוון שאין לנו צורך בה.
למסירה ברמת גן (מתוך קטגוריית תמונות ועיצוב הקיר)