חוברת למידה "לדעת בול" של רשות הדואר
תמונה של חוברת למידה "לדעת בול" של רשות הדואר: חוברת למידה "לדעת בול" - בולים למען זהירות בדרכים. חוברת עבודה לתלמיד של רשות הדואר, הודפס 1996. אפשר לשלוח בדואר עם מעטפה מבוילת שתועבר מראש בתיאום.
למסירה בנופית (מתוך קטגוריית בולאות) - למעבר למודעה