שולחן אוכל גדול
תמונה של שולחן אוכל גדול: שולחן אוכל מביתילי - ארוך ונפתח לעוד 1.20.
למסירה באורנית (מתוך קטגוריית שולחנות)