ספרים
תמונה של ספרים: כמה ספרים בעברית, סיפורת, לא במצב הכי מושלם... אבל אפשר לקרוא!
למסירה בירושלים (מתוך קטגוריית סיפורת)