כמות גדולה של ספרי קודש
תמונה של כמות גדולה של ספרי קודש: כמות גדולה של ספרי קודש, רוב הספרים במצב חדש, ניתן לראות בתמונה המצורפת איזה ספרים ימסר לראשון שמגיע אין אפשרות לשמור, מי שלוקח לוקח את כל הכמות ניתן יהיה לאסוף עד יום רביעי הקרוב
למסירה באלעד (מתוך קטגוריית ספרי קודש)