צמר חוטים ומסרגות
תמונה של צמר חוטים ומסרגות: גלילי צמר חוטים ומסרגות יש עוד.
למסירה בבית שאן (מתוך קטגוריית תפירה)