ספרים
תמונה של ספרים: נא להשאיר מספר טלפון בהודעה, ולרשום את שמות הספרים בהם מעוניינים. דוד הראל - המחשב אינו כל-יכול John R. Pierce - An introduction to information theory Bruce Sterling - Shaping things Ben Goldacre - Bad Science Danial Gilbert - Stumbling on happiness James Bowen - A street cat named Bob Alice E. Adams - Reproducing the womb Joy Kogawa - Obasan Dan Simmons - The Hyperion William Gibson, Bruce Sterling - The difference engine Bruce Sterling - Holy fire Bruce Sterling - Zeitgeist Bruce Sterling - The artificial kid James Joyce - Ulysses Njal's saga Шарль де Костер - Легенда об Уленшпигеле Стивен Прата - Язык програмирования С++
למסירה ביבנה (מתוך קטגוריית שונות - ספרים) - למעבר למודעה