2 זוגות משקפי VR
תמונה של 2 זוגות משקפי VR: שני זוגות משקפי VR. חדשים באריזה המקורית. האחד מהם הופץ ע"י עיתון הארץ למינוייו.
למסירה ברמת גן (מתוך קטגוריית משחקי מחשב)