תמונת שמן ליצן
תמונה של תמונת שמן ליצן: 63x53כולל המסגרת זקוקה לשיפוץ הנייר בגב התמונה
למסירה ברמת גן (מתוך קטגוריית תמונות ועיצוב הקיר)