ספה מיטה
תמונה של ספה מיטה: ספה בצע כחול ..חייבת תיקון קל במנגנון לפתיחת המיטה
למסירה בחולון (מתוך קטגוריית סלון)