תנור בנויי
תמונה של תנור בנויי: למסירה תנור סאוטר פרוליטי, תא אחד, מידות סטנרטי, לא בשבת.
למסירה ברחובות (מתוך קטגוריית תנורי אפייה)