ספר ישוב הבדווים בנגב

תמונה של ספר ישוב הבדווים בנגב

: למסירה ספר ישוב הבדווים בנגב
למסירה בירושלים (מתוך קטגוריית היסטוריה וארכיאולוגיה) - למעבר למודעה