חדר ארונות
תמונה של חדר ארונות: 3.5 יח' של חדר ארונות כל יחידה 1 מ' על 2 מ' חייב להמסר עד יום ב' הקרוב אחרת ייזרק לרחוב
למסירה באלפי מנשה (מתוך קטגוריית ארונות וארוניות)