מתלה בגדים (מכנסיים בעיקר) על מסילה אורך 93 עומק 57.