בקבוק שתייה של פוקס.
המכסה לא מתחבר לבקבוק באופן תקין