עשרה עותקים של תרגום עם פרשנות לרוסית של מגילת אסתר