מעבד מחשב כולל מדפסת במצב סביר. המחשב לא כולל דיסק קשיח וללא צג אבל יש מקלדת תקינה. המדפסת ללא ראשי דיו. היא מסוג HP 4500 צבעונית.