המילון השלם עברי עברי (6 כרכים) מאת יעקב שויקה. במצב מעולה