הגלגלים תקינים
חסרה מגירה
יציב

מתאים למי שיודע ואוהב לשפץ