נוח אבל ישן זה מגיע בחבילה של עשר
וכל השאר זה מגיע בבודדים אחד אחד אחד טחד