גובה בסביבות מטר, נועד לילדים קטנים.
חסר הקרש של הסל, והרשת כבר התפרקה.