7 בקבוקי יין מהשנים 2003-2014. רובם טובים אך אולי יש אחד מקולקל, שווה לבוא לאסוף ולנסות.

איסוף מרחוב דן 15, ראשון לציון בכניסה למקלט