למסירה מפזר חום קטן תקול. לחלקים או למי שיודע ורוצה לתקן. עבד עד לא מזמן...