דלת שריונית חוסם, רק לבוא לקחת, קומת קרקע, לא נדרש פירוק.