בעל 4קומות של מגירות. מצב טוב מאשוד
4קומות ללא מעלית.