מיקרוגל לא היה בשמוש.עדיין באריזה.חדש.
לא הופעל .לא ידוע מצבו..להתקשר לא בשבת וחג.
החפץ נמסר