לחצו להגדלה
6 ידיות כפי שמתואר בתמונה כולל הברגים לחיזוקן
החפץ נמסר