לחצו להגדלה
כרטיס רשת, למי שהתקלקלה יציאת רשת על הלוח. מצבו לא ידוע
החפץ נמסר