למסירה מיכל סודה סטרים 60 ל ריק ניתן למילוי בעלות מופחתת
החפץ נמסר