תיק בית ספר, משומש, הגומי בכיס לבקבוק שחוק. חוץ מזה התיק במצב טוב.