לול קמפינג של גרקו {חברה חזקה ואמינה} אני קבלתי אותו באגורה ולא השתמשתי בו.
החפץ נמסר