מיני מחשב. שימש אותנו כמחשב לטלויזיה.
לא פועל, אולי יהיה טוב לחלפים או שמישהו יצליח להפעיל אותו. יום אחד פשוט שבק.