מאוור עמוד עובד מצויין. אך אם מזיזים משמיע רעש
החפץ נמסר